I N   D E   K O S T E R I J

Trinitatiskapel, Vriesestraat 20, 3311 NR  Dordrecht, tel: 078 6140167, 06 10113217

Uw gastheer: Jan A. Lokhorst, huisbewaarder van de Trinitatiskapel             email: indekosterij@gmail.com


agenda

Lutherse gemeente
 Dordrecht


Interieur van "IN DE KOSTERIJ"